Förpackningar och tidningar

Glasåtervinning

Fastighetsägare har möjlighet att erbjuda hyresgästerna en fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar för att få avfallet rätt sorterat och minska miljöpåverkan

Förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar hör inte hemma i kärlen för restavfall. Fastighetsägare är skyldiga att informera den eller dem som bor på eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Restavfallet får inte innehålla förpackningar, returpapper och tidningar. Antingen kan du som fastighetsägare hänvisa dina hyresgäster till en återvinningsstation eller erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Vid upprepad felsortering debiterar Tekniska Verken en felsorteringsavgift enligt gällande renhållningstaxa.

Returpapper och tidningar

1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper och tidningar. I Kiruna kommun kommer detta inte innebära någon större förändring kring den allmänna insamlingen på återvinningsstationerna. För dig som fastighetsägare innebär det dock förändringar kring insamling av returpapper och tidningar.

Nya avtal behövs

Fastighetsägare och verksamheter som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper och tidningar vid fastigheten måste säga upp dessa avtal och teckna nytt avtal med den entreprenör som kommunen upphandlat. Upphandlingen har tilldelats Ragn-Sells Recycling AB.

Kontaktperson Ragn-Sells

John Lindström
070-927 27 08
John.Lindstrom@ragnsells.com

Förpackningar

Förpackningar av papper, plast, glas och metall faller under producentansvar och hör inte hemma i kärlen för restavfall. Då det inte är ett kommunalt insamlingsansvar kan du som fastighetsägare fritt välja entreprenör för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!