Förpackningar och tidningar

Glasåtervinning

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar.

Under sommaren 2022 fattade regeringen beslut om ett förändrat ansvar för insamling av förpackningar. Kiruna kommuns ambition är att insamlingen inledningsvis ska fungera som idag, det vill säga på återvinningsstationerna och fastighetsnära insamling från de flerfamiljshus som idag har frivillig förpackningsinsamling.

Från och med 1 januari 2027 ska kommunerna hämta förpackningar från alla bostadsfastigheter, detta benämns som fastighetsnära förpackningsinsamling. Detta innebär att kommunen ska hämta förpackningar från alla flerfamiljshus, villor och fritidshus på ungefär samma plats där vi idag hämtar mat- och restavfall.

Producenterna av förpackningar har ett fortsatt ekonomiskt ansvar efter 1 januari 2024. Kommunerna kommer få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära insamling som utförs. Detta innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela insamlingskostnaden själv, som du gör idag. Naturvårdsverket kommer under våren 2023 besluta om ramarna för ersättningsnivåerna. Vi kan därför inte idag lämna besked om hur kostnaderna för insamlingen kommer se ut efter 1 januari 2024.

Inlämnande av obligatoriska uppgifter om insamling av förpackningsavfall från flerfamiljhus

Under sommaren 2022 fattade regierngen beslut om ett förändrat ansvar för insamling av förpackningar. Från och med 1 januari 2024 är det bara kommunen eller den kommunen anlitar som får samla in förpackningsmaterial. 

Det blir då inte längre tillåtet att själv anlita en entreprenör som hämtar förpackningar. Det ta gäller samtliga förpackningar av metall, glas, papper och plast. Kiruna kommun, genom Tekniska Verken, försöker hitta en lösning så att de som tidigare haft fastighetsnära insamling av förpackningar kan fortsätta med det utan uppehåll.

Därför behöver du som ansvarig för avfallshantering i hyresfastighet eller bostadsrättsförening lämna uppgifter om hur insalmngen ser ut i dina fastigheter idag. Ett brev med informaiton samt en blankett har skickats ut till alla våra kunder som äger fastigheter med lägenheter.

För att vi ska kunna planera inför övertagandet behöver blanketterna fyllas i och skickas till oss senast 28 februari 2023. Om vi inte får in svaren till oss finns risken att vi inte kommer kunna erbjuda förpackningsinsamlingen från din fastighet efter december 2023.

Blanketten hittar ni längst ner på denna sida under rubriken "Relaterade dokument". Har ni fler fastigheter kan ni infoga en egen lista eller så väljer ni blanketten med extra rader som också kan laddas ner.

Returpapper och tidningar

1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper och tidningar. I Kiruna kommun kommer detta inte innebära någon större förändring kring den allmänna insamlingen på återvinningsstationerna. För dig som fastighetsägare innebär det dock förändringar kring insamling av returpapper och tidningar.

Nya avtal behövs

Fastighetsägare och verksamheter som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper och tidningar vid fastigheten måste säga upp dessa avtal och teckna nytt avtal med den entreprenör som kommunen upphandlat. Upphandlingen har tilldelats Ragn-Sells Recycling AB.

Kontaktperson Ragn-Sells

John Lindström
070-927 27 08
John.Lindstrom@ragnsells.com

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!