Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Förpackningar och tidningar

Bild

Från och med 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar. Förpackningar från verksamheter ingår inte. För dig som äger ett flerbostadshus innebär det att du endast kan anlita avfallsentreprenörer som är godkända av kommunen.

Tidigare låg ansvaret på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) för insamlingen av förpackningar av glas, metall, papper och plast.

Förpackningsproducenterna ska betala en större del av insamlingen. Det innebär att det blir billigare att ha insamling av förpackningar än i dag.

Ambitionen är att insamlingen inledningsvis ska fungera som idag, det vill säga på återvinningsstationerna och fastighetsnära insamling från de flerfamiljshus som idag har frivillig förpackningsinsamling.

Från och med 1 januari 2024 är det bara auktoriserade entreprenörer som får samla in förpackningsmaterial. Det är inte längre tillåtet att själv anlita en valfri entreprenör som hämtar förpackningar, utan den som hämtar förpackningar måste vara auktoriserad.

Kommunerna kommer få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära insamling som utförs. Detta innebär att du som fastighetsägare inte längre kommer att behöva stå för hela insamlingskostnaden själv, som du tidigare gjort. Producenterna av förpackningar har ett fortsatt ekonomiskt ansvar.

För dig som äger ett flerbostadshus innebär det att du endast kan anlita avfallsentreprenörer som är godkända av kommunen.

Tekniska Verken har i dagsläget två godkända entrepenörer som får samla in förpackningar från flerbostadshus. Dessa är Stena Recycling och Ragn-Sells.

Fastighetsägare som redan samlar in förpackningar i soprum och har avtal med en av dessa gokända entreprenörer kan fortsätta som tidigare. Om din nuvarande entreprenör inte är auktoriserad behöver du byta.

Fastighetsägare som ännu inte har fastighetsnära insamling men som vill börja, tecknar ett nytt avtal direkt med godkända entreprenörer.

Läs mer om auktorisation för insamling här

Vi vill öka insamlingen av förpackningar och göra det enkelt för dina hyresgäster att sortera rätt. Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en särskilt anpassad kommunikation och skyltar till soprum för dig som är fastighetsägare av flerbostadshus. Du hittar detta på: sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.

Från och med 1 januari 2027 ska kommunerna hämta förpackningar från alla bostadsfastigheter, detta benämns som fastighetsnära förpackningsinsamling. Detta innebär att kommunen ska hämta förpackningar från alla flerfamiljshus, villor och fritidshus på ungefär samma plats där vi idag hämtar mat- och restavfall.

Förpackningsavfall från flerfamiljhus

Du som är ansvarig för avfallshanteringen i hyresfastighet eller bostadsrättsförening behöver lämna uppgifter om hur insamlingen ser ut i dina fastigheter. Blanketten hittar ni längst ner på denna sida under rubriken "Relaterade dokument".

Auktoriserade entreprenörer - Förpackningsavfall

Ragn-Sells

070-723 01 00
kundservice1@ragnsells.com

Stena Recycling AB

010-445 67 10
kundsupport.norrbotten@stenarecycling.se

Returpapper och tidningar

Kommunen ansvarar för att samla in returpapper och tidningar. För dig som fastighetsägare innebär det att fastighetsägare och verksamheter måste ha avtal med den entreprenör som kommunen auktoriserat som idag är Ragn-Sells Recycling AB.

Auktoriserade entreprenörer - Returpapper och tidningar

Ragn-Sells

070-723 01 00
kundservice1@ragnsells.com

Förpackningar för företag

I de flesta verksamheter, precis som i ett hushåll, uppstår avfall som omfattas av producentansvar. Exempel på sådant avfall är förpackningar av papper, plast, metall och glas. Även företag har en skyldighet att sortera ut och lämna sådant avfall för återvinning. Som företag är det inte tillåtet att lämna sitt avfall på återvinningsstationerna.

Du som driver ett företag, oavsett om det är ett kafé, frisörsalong, kontor, butik, byggföretag eller annan verksamhet, har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du använt.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!