Auktorisation för insamling

Leverantörer inom avfallshantering kan bli auktoriserade att samla in förpackningsavfall och returpapper från flerfamiljshus, samfälligheter samt samlokaliserade verksamheter.

Auktorisationen innebär att leverantören får samla in avfallet eller delar av avfallet för kommunens räkning i Kiruna kommun.

Observera att det är två separata auktorisationer, en för förpackningsmaterialer och en för returpapper.

Från och med 2024 tar Tekniska Verken över förpackningsinsamlingen. Detta innebär även övertagande av befintlig fastighetsnära insamling som idag sköts av Stena Recycling och Ragn-Sells.

Kort innebär det att alla leverantörer som uppfyller våra krav kan bli auktoriserade leverantörer, som du som fastighetägare senare kan anlita.

Från och med 1 januari 2024 måste du som fastighetsägare anlita någon av de auktoriserade leverantörerna.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!