Matavfall

Hus på rad

Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och företag ansluts löpande till matavfallssortering.

Du som hyresvärd, företagare eller representant för en bostadsrättsförening kan ta kontakt med oss på Tekniska Verken för att komma igång med matavfallssortering i er fastighet.

Det nya nationella målet om 75 % insamling och återvinning av matavfall till 2023 är fastställt liksom kravet på kommunerna om obligatorisk insamling av matavfall från 2024. Kommunfullmäktige i Kiruna har sedan tidigare beslutat om obligatorisk insamling av matavfall i Kiruna kommun med start 2019. Det innebär att samtliga villor, flerbostadshus, fritidshus och verksamheter ska bli en del av matavfallsinsamlingen. Införandet har skett succesivt sedan 2019, fokus har varit villorna. Nu är det dags för flerbostadshusen att anslutas.

Vårt mål är att samtliga flerbostadshus i Kiruna centralort ska vara anslutna till matavfallsinsamlingen senast 2023-06-30. För att möjliggöra detta behöver införandet ske löpande fram till detta datum. Nu behöver vi er hjälp för att lyckas.

Vad behövs för att komma igång?

Vi behöver information om er bostadsrättsförening! Fyll i och skicka in uppgifter om er bostadsrättsförening i blanketten "Anmälan om införande av matavfallsinsamling" som du hittar nedan. Mer information finns även i dokumentet "Information om matavfallssortering flerbostadshus".

Varje hushåll kommer få ett startkit, detta kommer ni som fastighetsägare kunna hämta hos Tekniska Verken när det börjar närma sig införande i ert bostadsbestånd.

Startkitet innehåller sorteringskasse, informationsbroschyr, bioplastpåsar som är speciellt anpassade för matavfall, korg till påsarna. Vi rekommenderar att korgen monteras under diskbänken, där sopkorg för restavfall vanligtvis är placerad.

Information till hyresgäster

Det är viktigt att era hyresgäster tar del av den informationsbroschyr som Tekniska Verken tagit fram. I broschyren finns bl.a. information om hur sorteringen rent praktiskt kommer gå till, vad som får sorteras som matavfall, vad som händer med matavfallet och massa annan matnyttig information.


Kontakt

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!