Restavfall

Renhållning, sopbil lyfter kärl

Vi hanterar allt restavfall som faller in under det kommunala insamlingsansvaret. Vi har lång erfarenhet och tänker på framtiden. Allt inlämnat avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Långsiktigt, smart och hållbart. Det handlar om erfarenhet, kompetens och ansvar.

Bostads- och hyresrätt

Vi erbjuder en smidig och miljösäker totallösning av ert avfall. Det omfattar allt från hämtning av kärl med restavfall till återvinningsfraktioner.

Vi hjälper till att anpassa kärlmängd och kärlstorlek till er fastighet. Ni kan också få en fastighetsnära återvinning. Det innebär att ni kan beställa olika kärl för exempelvis papper, wellpapp, plast, tidningar, metall och annat avfall som ska sorteras. Då kan hyresgästerna bidra till återvinning genom att sortera sitt avfall i de olika behållarna som placeras i soprum eller i anslutning till fastigheten. Mer sortering kan bidra till bättre avfallshantering, mer återvinning, effektivare fjärrvärme och lägre renhållningstaxa för alla.

Inga lösa sopor i kärlet tack!

Allt du slänger i soptunnan ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Lösa sopor ramlar lätt ut vid tömning och skräpar ner på din gata och i miljön.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att hyresgästerna, eller de som är verksamma i fastigheten, har en fungerande sophämtning. Fastighetsägaren är även skyldig att informera om bestämmelserna i renhållningsföreskrifterna och är betalningsskyldig gentemot Tekniska Verken i Kiruna AB.

Företag

Som företagare eller verksamhetsutövare har du ansvar för att din avfallshantering följer gällande lagar och regler. Restavfall som uppkommer faller in under det kommunala insamlingsansvaret och hanteras av oss.

Vi hjälper till att anpassa kärlmängd och kärlstorlek till er verksamhet. Som ett komplement till tömning av restavfall kan verksamheter och företag beställa flera olika kärl för att sortera sitt avfall och påverka att det återvinns.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!