"rootPage" is not defined.

Förpackningar från företag

Bild

I de flesta verksamheter, precis som i ett hushåll, uppstår avfall som omfattas av producentansvar. Exempel på sådant avfall är förpackningar av papper, plast, metall och glas. Även företag har en skyldighet att sortera ut och lämna sådant avfall för återvinning. Som företag är det inte tillåtet att lämna sitt avfall på återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

Du som driver ett företag, oavsett om det är ett kafé, frisörsalong, kontor, butik, byggföretag eller annan verksamhet, har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du använt.

Så kan du sortera dina förpackningar

Det finns tre olika sätt för dig som företag att lämna dina utsorterade förpackningar för återvinning.

1. Lämna själv på närmaste mottagningsplats

Det är gratis att lämna ditt företags förpackningar på NPA:s mottagningsplatser. NPA har tagit över ansvaret från FTI som avvecklas som bolag första kvartalet 2024. På NPA:s hemsida kan söka upp din närmaste mottagningsplats.

Det är inte tillåtet för företag att använda återvinningsstationerna. Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningsavfall och inte dimensionerade för förpackningsmaterial från verksamheter.

2. Prata med din fastighetsägare

Pratade du med din fastighetsägare om avfallshantering när ni skrev hyresavtal? Annars kan det vara bra att undersöka möjligheten att hitta någon form av överenskommelse. En del verksamheter kan vara så kallade ”samlokaliserade med hushåll”, vilket innebär att verksamheten delar avfallsutrymme med de privata hushållen i fastigheten. Efter en anmälan till Tekniska Verken kan det då vara möjligt att samnyttja avfallshanteringen.

3. Anlita ett företag som hämtar

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar ska du själv kontakta en godkänd entreprenör. Entreprenörer som hämtar avfall hittar du enklast genom att söka på ”Kiruna” tillsammans med ”återvinning”, ”renhållningsentreprenörer” eller ”avfallshantering”. Fråga alltid om entreprenören har de tillstånd som krävs och är anmälda hos Naturvårdsverket.

Mer information

Mer information och vägledning om hur verksamheter ska sortera förpackningsavfall och på vilka sätt utsorterat förpackningsavfall kan lämnas finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!