Anmälan samlokaliserad verksamhet

När en verksamhet, såsom ett företag eller en offentlig verksamhet, har gemensamma kärl för förpackningsinsamling med lägenheter i ett hyreshus eller i en bostadsrättsförening kallas det för samlokaliserad verksamhet.

Verksamheter i flerfamiljshus kan ha gemensamma avfallskärl för förpackningar med bostäder och använda kommunens system för förpackningsinsamlingen. Detta kallas för samlokaliserad verksamhet. Det kan till exempel vara en frisör, restaurang eller förskola som använder samma avfallskärl för förpackningar som de boende i en bostadsförening eller hyreshus. Om verksamheten däremot har egna avfallskärl (även om de finns i samma avfallsutrymme som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserad verksamhet kräver anmälan

Har du en verksamhet som har använder samma kärl för förpackningsinsamlingen som hushållen i en fastighet? Då behöver du anmäla kommunal insamling (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar).

Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en privat aktör, vilket framgår av 7 kap. 10 § i förordningen om producentansvar för förpackningar. Detta gäller även om verksamheten idag delar avfallsbehållare och andra anordningar för avfall med hushållen.

Så anmäler du

Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten. Det är du som verksamhet som ska göra anmälan, det kan inte fastighetsägaren göra.

OBS! Innan du som har en verksamhet i flerbostadshus väljer måste du föra dialog med din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i avfallsutrymmet.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!