Farligt avfall

Batterier

Farligt avfall är ofta vardagliga saker som batterier, lampor, målarfärgrester, nagellack, kemikalier, oljor, tonerkasetter, elektronik och mycket annat.

Farligt avfall innehåller exempelvis bly, kvicksilver och kadmium. Om dessa ämnen hamnar i brännbart eller spolas ut i avloppet kan de orsaka stor skada på naturen. Ett gram räcker för utsätta djur och människor för allvarliga risker.

Allt farligt avfall måste därför lämnas till närmaste återvinningscentral.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa om det hanteras fel. Därför är det viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till rätt slags behandling. Vi är redan idag bra på att lämna in farligt avfall, men vi kan bli ännu bättre. När du lämnat farligt avfall på återvinningscentralen sorteras det innan det lämnas till behandlingsanläggningar som är specialiserade på att hantera olika slags farligt avfall.

Tänk på att nästan all hantering sker för hand av vår personal. Därför är det viktigt lämna farligt avfall i hela förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller.

Exempel på farligt avfall:

 • Färgrester
 • Limrester
 • Lösningsmedel, exempelvis lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
 • Nagellack
 • Glödlampor
 • Elektronikskrot, exempelvis mobiltelefoner, ipods och mp3-spelare
 • Syror och alkalier, exempelvis batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
 • Bekämpningsmedel, exempelvis insektsspray
 • Sprayflaskor med innehåll som hårspray, hårmousse, färg och kemikalier
 • Kvicksilverhaltigt avfall, exempelvis termometrar, lysrör och lågenergilampor
 • Fotokemikalier, exempelvis framkallare och fixeringsvätskor
 • Alla typer av batterier, såväl bilbatterier som småbatterier
 • Uppladdningsbara apparater och leksaker som innehåller dolda batterier
 • Läkemedel (lämnas in på apoteken)
 • Sprutor, kanyler (hämta ut behållare på landstingsägda hälsocentraler eller på apoteken, lämna in på hälsocentral, apotek eller återvinningscentralen)

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna under ordinarie öppettider.

Batteri- och glödlampsholkar samt EL:IN-skåp

Eftersom batterier, lampor och elektronik också är farligt avfall får de aldrig slängas i soppåsen. Det är enkelt att lämna in för återvinning.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!