Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer

Förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas och metall samt tidningar, reklamblad och wellpapp lämnas till återvinningsstationerna, ÅVS.

Detta lämnas till återvinningsstationen

Tidningar

I behållarna för tidningar lämnar du tidningar, kataloger, reklamblad och liknande pappersprodukter. Ej kuvert.

Lämna inte papperspåsen eller plastpåsen i tidningsinsamlingen. Dessa lämnas i behållaren för pappersförpackningar respektive behållaren för plastförpackningar.

Pappersförpackningar

I behållarna för pappersförpackningar lämnar du exempelvis wellpapp, papperspåsar, tvättmedelsförpackningar, cornflakespaket, pastakartonger, omslagspapper och pappersrullar.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och rena för att så effektivt som möjligt kunna tas omhand och återvinnas.
 • Platta till förpackningarna så sparar vi plats och resurser.
 • Dela på förpackningar som består av flera material.
 • Ta bort korkar och lock och sortera efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

Glasförpackningar

I behållarna för glas lämnar du alla former av glasförpackningar, så som glasburkar eller glasflaskor som inte har pant. Det finns behållare för färgat- och ofärgat glas. Av återvunnet glas tillverkas nya glasförpackningar, men även saker som isolering. Glas kan smältas ned och omformas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Därför är glas ett perfekt material att återvinna.

OBS! Lämna inte glödlampor, lysrör, porslin eller keramik - detta ska till återvinningscentralen.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och ursköljda.
 • Skilj på det färgat och ofärgat glaset.
 • Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

Metallförpackningar

I behållarna för metall lämnar du konservburkar, kapsyler, tomma färgburkar, aluminiumfolie, folieformar, tomma sprayflaskor mjukosttuber och lock av metall. Av återvunnen metall tillverkas bland annat nya metallförpackningar. Metall kan liksom glas återvinnas obegränsat antal gånger utan att kvaliteten försämras.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och ursköljda.
 • Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.
 • Platta till burken och stoppa in vassa lock i förpackningen.
 • Färgburkar måste var tomma och torra. Om de innehåller färgrester ska de lämnas in som farligt avfall på närmaste återvinningscentral.

Plastförpackningar

I behållarna för plastförpackningar lämnar du plastburkar, plastflaskor utan pant, schampooflaskor, plastpåsar, tandkrämstuber och andra plastförpackningar. Av återvunnen plast tillverkas bl.a. bärkassar, och sopsäckar.

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra, tomma och ursköljda.
 • Ta bort kapsyler, korkar och lock. Sortera dessa efter den typ av återvinningsmaterial de tillhör.

Tänk på att...

Material och föremål som inte är förpackningar, exempelvis plastmöbler, pulkor, leksaker, stekpannor och grytor ska inte lämnas vid återvinningsstationerna utan ska lämnas på återvinningscentralerna.

FTI ansvarar för återvinningsstationerna

I Sverige har vi producentansvar. Det innebär att företagen som producerar produkterna ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns på ett miljöriktigt sätt.

En privat entreprenör ansvarar för städning och snöröjning kring återvinningsstationerna. Det görs på uppdrag av Förpackningsinsamlingen, FTI.

Tekniska Verken ansvarar inte för behållarna och sköter inte heller tömning eller städning.

Om du har frågor eller synpunkter kring återvinningsstationerna, kontakta Förpackningsinsamlingen på 0200-880311 eller följ länken nedan.

 • Stora Coop, Österleden 12
 • Ahos Park, Mäster Palmsgatan
 • Centralskolan, Mangigatan 23
 • Folkets hus, Vänortstorget
 • Coop Konsum, Föraregatan 45 (Tillfälligt flyttad till parkeringen vid Parkgatan)
 • Vid gamla Lomboloskolan, Movägen
 • Ullspiran, Bromsgatan 10
 • ICA Nära Lombolo, Forskarevägen 6
 • Tuolluvaara, Borgen, Borgenvägen 1
 • Jukkasjärvi, Folkets Hus
 • Svappavara, Coop Konsum, Kirunavägen
 • Övre Soppero, Päiviös Styckeri, S. vägkorsningen
 • Karesuando, Reningsverket
 • Vittangi, korsningen Gästisvägen/Sjövägen. Gamla Folketshusparkeringen.
TMR sorteringskassar

TMR Pick-Up Service – upphämtning av dina förpackningar

TMR Pick-Up Service är en bostadsnära insamlingstjänst för papper-, plast- och metallförpackningar för hushåll. Du som privatperson kan via denna tjänst få kostnadsfri upphämtning av dessa förpackningar hemma. Du får även tillgång till sorteringskassar och sorteringspåsar. Både lägenhetshushåll och villahushåll kan teckna denna tjänst. Glasförpackningar och tidningar behöver man dock lämna till en Återvinningsstation.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!