Matavfall

Matavfall

Alla villor i Kiruna kommun sorterar sitt matavfall och vi arbetar för fullt med att införa matavfallsinsamling i verksamheter och flerbostadshus.

Kommunfullmäktige har beslutat om obligatorisk matavfallsinamling i Kiruna kommun. Just nu pågar ett stort arbete med att införa insamling av matavfall för småhus, fritidshus, flerfamiljshus, verksamheter och företag.

Vad är matavfall?

Grundregeln är att det matavfall som är nedbrytbart i huvudsak är sådant
som vi själva kan tugga och svälja.

Här ser du vad du får kasta i matavfallspåsen och vad som inte är biologiskt nedbrytbart och som ska hanteras på annat sätt.

Matavfall

Icke matavfall

Blad och stjälkar

Aska

Bröd, kex och kakor

Bindor & tamponger

Fruktrester och skal

Blomjord

Grönsaker och skal

Blöjor

Kött, fisk, fågel och skaldjur

Cigaretter

Matrester

Dammsugarpåsar

Mindre benrester från kött

Förpackningar

Ofärgade servetter

Glasspinnar

Ofärgat hushållspapper

Kattsand

Ost

Plastpåsar

Pasta och ris

Snus

Snittblommor

Stora benrester från kött

Te- och kaffesump

Tuggummi


Trädgårdsavfall


Äggskal


Äggskal ska sorteras som restavfall

​Äggskal, är det matavfall? Ja, men det kan inte bli till biogas och ska därför sorteras som restavfall.

Tekniska Verken har ett samarbete med Boden Kommun där matavfallet blir till biogas - ett så gott som förnybart drivmedel. Tidigare skulle du sortera äggskal som matavfall, men på senare tid har det kommit till känna att äggskalen stör processen för att skapa biogas. Därför ska äggskalen INTE sorteras som matavfall utan hör hemma i ditt kärl för restavfall.

När ska jag börja sortera?

Sorteringen införs etappvis under 2019-2022 eftersom det är många kärl som ska delas ut i vår geografiskt stora kommun. Först delar vi ut matavfallskärl och tillhörande startpaket med bland annat påsar, påshållare, slaskskrapa och sorteringskasse till hushållen.

Verksamheter och flerbostadshus

Om du bor i flerbostadshus eller i bostadsrätt är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som i samråd med Tekniska Verken kommer överens om när matavfallssorteringen ska införas just i er bostad.

Införandet av matavfallssortering för verksamheter, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar arbetar Tekniska Verken med parallellt under hela införandeperioden.

Fritidshus

Under hösten och vintern 2020 har de flesta fritidshus fått sina kärl för matavfall. Många har egna kärl men det förekommer även gemensamma kärl som står på uppsamlingsplats.

I samband med att kärlen delades ut hängdes ett startpaket med sorteringskasse, slaskskrapa, broschyr, matavfallskorg och påsar i varje kärl. Ta därför hand om ditt kärl under vintern och ta in ditt starpaket.

Fritidshusperioden

Både ditt kärl för restavfall och det bruna kärlet för matavfall töms under vecka 10-42. Matavfall läggs i en särskild påse som du fått med ditt startpaket. Påsen knyts igen och slängs i det bruna kärlet.

Tömning av matavfall sker var fjärde vecka vintertid och varannan vecka under perioden vecka 20-42. Observera dock att ditt kärl för restavfall alltid töms var fjärde vecka.

Leverans av kärl

Ett tag innan det är dags för dig att börja sortera matavfallet kommer du att få ditt matavfallskärl levererat. Strax före leveransen så meddelar vi dig som bor i villa via SMS, förutsatt att du har ditt telefonnummer registrerat på din adress. Vi kan tyvärr inte skicka ut SMS till fritidshus.

Är du osäker om ditt nummer finns med, har du ett oregistrerat kontantkort, en företagstelefon eller har du skyddat nummer - kontrollera direkt via vår tjänst tekniskaverkenikiruna.se/sms

Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat utan vi meddelar via SMS-utskick när det är dags att börja sortera.


Några viktiga saker att tänka på

 • Du får bara slänga matavfall i matavfallskärlet.
 • Använd enbart godkända matavfallspåsar. Antingen de som Tekniska Verken tillhandhåller, eller de fruktpåsar som vissa matvarubutiker tillhandhåller (ska framgå på påsen att den kan användas till matavfallet). Det får absolut inte förekomma andra typer av plastpåsar i matavfallskärlet
 • Knyt matavfallspåsen ordentligt, två knutar.
 • Använd en matavfallspåse, gör du rätt i köket behövs bara en påse
 • Använd den påshållare som Tekniska Verken tillhandhåller, den hjälper till att avfukta matavfallet - vilket minskar risken för att påsen går sönder samt minskar eventuell lukt.
 • Använd fryshyllan i kärlet, även sommartid - där torkar avfallet lättare
 • Ställ fram kärlet på tömningsdagen, även om det bara är någon enstaka påse i kärlet. Detta är extra viktigt sommartid då vi har ett varmare klimat och risken för olägenhet ökar om matavfallet inte töms tillräckligt ofta.

Behöver du fler matavfallspåsar?

Det finns att hämta på stadshuset och Kiruna ÅVC. Du kan även knyta en påse på ditt matavfallskärl så lämnar chauffören nya påsar. Hyresgäster får nya påsar av sin hyresvärd.

Varför ska man sortera sitt matavfall?

Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bli till bland annat biogas som kan användas i exempelvis fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Sortering av matavfall är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle så att även framtida generationer får njuta av jordens skafferi.

 • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.
 • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900.000 miljöbilar.
 • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
 • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56.000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327.000 ton.
 • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2020. Regeringen har beslutat att alla kommuner ska tillhandhålla ett system för att samla in källsorterat matavfall, detta ska ske senast 1 januari 2024.

Matavfall transporteras i dagsläget till biogasanläggninge i Boden. Tekniska Verken nyttjar returtransporter i största möjliga utsträckning. Givetvis vägs alltid miljönyttan in och enligt våra beräkningar kan matavfallet från Kiruna transporteras ungefär sju gånger längre utan att miljövinsten går förlorad.

Avfall kan överlag transporteras långa sträckor. Transporten kan motiveras ur miljösynpunkt då miljönyttan med att materialåtervinna är större än den miljöpåverkan transporterna bidrar till. I Boden blir matavfallet till biogas som kan ersätta fossila bränslen.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!