"rootPage" is not defined.

Matavfall

Matavfall

2019 började de första hushållen i Kiruna kommun sortera ut sitt matavfall. Alla villor i centralorten har nu börjat sortera sitt matavfall och vi arbetar arbetar för fullt med att bygga ut matavfallsinsamlingen i övriga delar av kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat om obligatorisk matavfallsinamling i Kiruna kommun. Just nu pågar ett stort arbete med att införa insamling av matavfall för småhus, fritidshus, flerfamiljshus, verksamheter och företag i Kiruna kommun. Utbyggnaden sker etappvis från och med 2019 och under 2021 ska systemet vara fullt utbyggt i Kiruna kommun.

När ska jag börja sortera?

Sorteringen införs etappvis under 2019-2021 eftersom det är många kärl som ska delas ut i vår geografiskt stora kommun. Först delar vi ut matavfallskärl och tillhörande startpaket med bland annat påsar, påshållare, slaskskrapa och sorteringskasse till hushållen.

Villorna är först ut och parallellt inleds sorteringen i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Införandet i byarna och för fritidshus påbörjas under 2020.

Om du bor i flerbostadshus eller i bostadsrätt är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som i samråd med Tekniska Verken kommer överens om när matavfallssorteringen ska införas just i er bostad.

Tabell över införandet av matavfallssortering

Etappindelning

Genomförande och delområden

Tidplan

Etapp 2, villor

Jukkasjärvi, Laxforsen

Kvartal 2, 2020


Norgevägen: Rautas, Rensjön, Torneträsk, Stenbacken, Abisko, Björkliden, Vassijaure, Riksgränsen

Kvartal 2, 2020

Etapp 3, villor

Svappavaara, Vittangi och Karesuando

Kvartal 3 och 4, 2020


Piilijärvi, Parakka, Kuoksu, Vivungi, Lainio, Merasjärvi, Nurmasuando, Masugnsbyn

Kvartal 2-3, 2021*


Silkkimuokta, Soppero, Lannavaara, Idivuoma, Mertajärvi, Maunu, Kuttainen, Paittasjärvi, Sudjavaara, Saivomuotka

Kvartal 3 och 4, 2021*

Verksamheter flerbostadshus

Införandet av matavfallssortering för verksamheter, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar arbetar Tekniska Verken med parallellt under hela införandeperioden.


*Ej kvartal 1 då snömängderna ställer till det för driftpersonal att köra ut kärl

Leverans av kärl

Ett tag innan det är dags för dig att börja sortera matavfallet kommer du att få ditt matavfallskärl levererat. Strax före leveransen så meddelar vi dig via SMS, förutsatt att du har ditt telefonnummer registrerat på din adress.

Är du osäker om ditt nummer finns med, har du ett oregistrerat kontantkort, en företagstelefon eller har du skyddat nummer - kontrollera direkt via vår tjänst tekniskaverkenikiruna.se/sms

Observera att du inte ska börja använda kärlet direkt du får det levererat utan vi meddelar via SMS-utskick när det är dags att börja sortera.


Behöver du fler matavfallspåsar?

Det finns att hämta på stadshuset och Kiruna ÅVC. Du kan även knyta en påse på ditt matavfallskärl så lämnar chauffören nya påsar. Hyresgäster får nya påsar av sin hyresvärd.

Tänk på vad du slänger

Om du inte redan har fått ditt kärl och börjat sortera matavfall så kan det vara en bra idé att redan nu börja förbereda dig på att sortera ut ditt matavfall och fundera lite över vad du faktiskt slänger i soppåsen. Matavfallet är nämligen fullt med energi som inte ska gå till spillo. Genom att ta tillvara på matavfallet gör vi miljön en stor tjänst.

Ungefär hälften av det som i dag slängs i soppåsen hör faktiskt inte hemma där. När du har sorterat ditt matavfall och lämnat alla förpackningar och tidningar till återvinningsstationen återstår endast en mindre del övrigt brännbart restavfall.

Varför ska man sortera sitt matavfall?

Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bli till bland annat biogas som kan användas i exempelvis fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Sortering av matavfall är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle så att även framtida generationer får njuta av jordens skafferi.

 • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.
 • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900.000 miljöbilar.
 • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
 • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56.000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327.000 ton.
 • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

Några viktiga saker att tänka på

 • Du får bara slänga matavfall i matavfallskärlet
 • Använd enbart godkända matavfallspåsar. Antingen de som Tekniska Verken tillhandhåller, eller de fruktpåsar som vissa matvarubutiker tillhandhåller (ska framgå på påsen att den kan användas till matavfallet). Det får absolut inte förekomma andra typer av plastpåsar i matavfallskärlet.
 • Knyt matavfallspåsen ordentligt, två knutar
 • Använd en matavfallspåse, gör du rätt i köket behövs bara en påse
 • Avnänd den påshållare som Tekniska Verken tillhandhåller, den hjälper till att avfukta matavfallet - vilket minskar risken för att påsen går sönder samt minskar eventuell lukt
 • Använd fryshyllan i kärlet, även sommartid - där torkar avfallet lättare
 • Ställ fram kärlet på tömningsdagen, även om det bara är någon enstaka påse i kärlet. Detta är extra viktigt sommartid då vi har ett varmare klimat och risken för olägenhet ökar om matavfallet inte töms tillräckligt ofta

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2020. Regeringen har beslutat att alla kommuner ska tillhandhålla ett system för att samla in källsorterat matavfall, detta ska ske senast 1 januari 2024.

Matavfall transporteras i dagsläget till biogasanläggninge i Boden. Tekniska Verken nyttjar returtransporter i största möjliga utsträckning. Givetvis vägs alltid miljönyttan in och enligt våra beräkningar kan matavfallet från Kiruna transporteras ungefär sju gånger längre utan att miljövinsten går förlorad.

Avfall kan överlag transporteras långa sträckor. Transporten kan motiveras ur miljösynpunkt då miljönyttan med att materialåtervinna är större än den miljöpåverkan transporterna bidrar till. I Boden blir matavfallet till biogas som kan ersätta fossila bränslen.

Senast uppdaterad •