Varför kommer avgiften för GIRONET med på fakturan för VA/renhållning?

Fakturering av månadsavgiften för GIRONET samt anslutningsavgiften vid aktivering av fiberanslutning betalas via din Vatten/Avlopps/Renhållningsfaktura.

Det skickas inte ut någon separat faktura för GIRONET.
Observera att det tillkommer en faktura från din tjänsteleverantör. Denna varierar beroende på vilken leverantör och vilka tjänster du har valt.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

FRÅGA OSS!