Vad är det som påverkas vid avbrott på fjärrvärmeleveransen?

Om ditt varmvatten värms med fjärrvärme så kan du få svårt att få tillräckligt varmt vatten i kranen. När vi bryter fjärrvärmeleveransen påverkas däremot inte leveransen av kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt så att temperaturen i er fastighet inte ska påverkas så mycket. Tänk på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under ett avbrott.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.