Vad är omförhandlingsrätt?

Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för kunden, har denne rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att kunden meddelats om förändringen. Kunden har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet. Medlingen hanteras av en fjärrvärmenämnd tillsatt av Energimyndigheten.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.