Varför fungerar inte fjärrvärmen?

För att garantera en trygg leverans av fjärrvärme krävs det att vi utför visst underhållsarbete. Under arbetet stänger vi av vissa delar av fjärrvärmenätet och du kan vara en av de drabbade kunderna.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.