Varför har jag förbrukning på sommaren när värmen är avstängd?

Din fjärrvärmeväxlare förser inte bara ditt hus med värme utan även med tappvarmvatten. I genomsnitt står tappvarmvattnet för 20 procent av din årliga fjärrvärmeanvändning. Procentsatsen kan naturligtvis variera kraftigt beroende på familjesammansättning och beteendemönster.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.