Varför måste jag fylla på vatten i fjärrvärmeväxlaren och hur ofta ska jag göra det?

Det är inte säkert du måste fylla på vatten - det kan variera från hus till hus. Vatten kan till exempel behövas när du har luftat elementen och trycket i systemet har sjunkit.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.