Varför pistas inte skidspåren?

Jägarspåret och Lombolospåret pistas på morgonen, Matojärvi med tillhörande spårsystem kommer pistas till eftermiddagen. Detta för att tillgodose de föreningar som bedriver träning på Matojärvi med nypistade spår.

Vid extrem nederbörd eller blåst är det svårt att upprätthålla kvalitetssäkringen. Övriga spår prepareras efter nederbörd dock minst tre gånger/vecka. Att pista samtliga skidspår i Kiruna C tar cirka 6 timmar med pistmaskin.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.