Det har snöat, när kommer plogbilen till min gata?

Plogbilen kommer men exakt när är det svårare att svara på. Vi börjar att ploga bort snön när det har snöat fem centimeter och snöfallet fortsätter.

Målet är att de större vägarna ska ha röjts innan morgontrafiken och därför röjer vi först prioriterade gator samt gång- och cykelleder.

Tekniska Verken har förutom egna plogbilar även ett stort antal entreprenörer som plogar gatorna.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

FRÅGA OSS!