Grannen plogar ut sin snö på gatan, får man verkligen göra så?

Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Snön måste tas om hand inne på respektive tomt eller föras till särskilt markerade kvarterstippar.

Om du för ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara och dessutom kan snön som skottas ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på din tomt får du själv bekosta bortforsling.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.