Vad gör ni åt potthålen i gatan?

Potthål och andra skador på gator och trottoarer anmäler du via felanmälan här på webben eller genom att kontakta kundservice via telefon 0980-707 23.

Därefter reparerar vi skadorna allt eftersom.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

FRÅGA OSS!