Äter inte transporterna upp miljövinsten med att sortera matavfallet?

Trots det stora avståndet till behandlingsanläggningen i Boden är matavfallsinsamling i Kiruna miljömässigt motiverad.

Bränsleförbrukningen för transport från Kiruna till en anläggning i Boden eller Luleå har beräknats till cirka 215 liter enkel väg, beräknat på att vi kan nyttja returtransporter, vilket ska jämföras med den energipotential som finns i matavfallet.

En lastbil med släp rymmer cirka 30 ton matavfall vilket omräknat till energiinnehåll motsvarar ungefär 3 000 liter bränsle .

Det innebär att avståndet till en behandlingsanläggning skulle kunna vara nästan sju gånger längre innan miljönyttan av insamlingen ätits upp av bränsleförbrukningen för transporterna.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

FRÅGA OSS!