Hur får jag ett brunt kärl till min villa eller flerfamiljshus?

Du som äger en villa får ditt kärl utkört innan du blir en del av matavfallsinsamlingen.

Olika områden ansluts allt eftersom. OBS! Börja inte använda det bruna kärlet direkt du får det. Tekniska Verken meddelar via SMS när det är dags att börja använda kärlet och sortera ditt matavfall.

För flerfamiljshus kommer införandet ske i dialog mellan Tekniska Verken och fastighetsägaren. Utrymme för kärl kan komma att behöva ordnas.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.