Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost när sortering av matavfall införs?

Du som hemkomposterar kan givetvis fortsätta med det. Den som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord och den som har brunt kärl bidrar till minskad användning av fossila bränslen.
Båda alternativen är bra för miljön!

Om man vill hemkompostera är det viktigt att känna till att det måste anmälas till miljökontoret, du måste ha god kännedom kring processen och en godkänd anläggning. Det får naturligtvis inte uppstå olägenheter för människors hälsa eller för miljön. Kontakta Kiruna kommuns miljökontor på telefon 0980-70 000.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.