Kommer matavfallsinsamlingen bidra till en taxehöjning?

Vid införandet 2019 sker ingen höjning av renhållningstaxan. Insamling av matavfall ska ingå i ditt vanliga abonnemang för restavfallet. Du betalar alltså inget extra för matavfallskärlet.
Tänk på att vi har en ny miljöstyrande renhållningstaxa. Denna fungerar som incitament för en bättre sortering. I praktiken betyder det att om du är duktig på att sortera får du en lägre taxa och är du inte lika duktig på att
sortera så får du en högre taxa. Styrningen kan exempelvis ske genom olika storlek på ditt kärl.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.