När får jag mitt kärl för matavfall?

De första kärlen kommer att börja levereras i april 2019 men eftersom det är många kärl som ska köras ut till alla våra kunder i hela kommunen så kommer det att ta lite tid.

OBS! Kärlen ska inte börja användas direkt du får dem utan Tekniska Verken meddelar när själva sorteringen ska starta.

Vi meddelar också respektive område via SMS-utskick när vi börjar köra ut kärl tillsammans med startpaket (sorteringskasse, påsar, påshållare, slaskskrapa och informationsbroschyr).

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.