Vad kommer hända med matavfallet?

Tekniska Verken kör matavfallet till Bodens biogasanläggning där det rötas och man tar tillvara på biogasen. Det som blir över efter biogasframställningen blir så småningom biogödsel som kan användas vid odling och skogsbruk.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.