Vilka är egentligen miljövinsterna med matavfallsinsamling?

Globalt innebär rötning av matavfall att biogas kan ersätta fossila bränslen och därmed minska klimatpåverkan från transporter, alternativt värme- eller elproduktion beroende på hur biogasen används.

Lokalt bidrar biogasen till fordonsbränsle med minskade partikelutsläpp. Renare luft och bättre klimat helt enkelt.

Biogödseln, som är en restprodukt från rötningsprocessen har hög näringshalt och kan användas till åkermark eller ekologiskt odling. Vi återför därför näringsämnen i matavfallet så att kretsloppet sluts.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.