Var kan jag lämna mitt eller mitt företags farliga avfall?

Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och ska behandlas separat.

Företag lämnar farligt avfall till vår miljöavdelning på värmeverket. Privatpersoner lämnar sitt farliga avfall på återvinningscentralen, samt i våra EL:IN-skåp på Stora Coop och Ica Kvantum i Kiruna.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.

FRÅGA OSS!