Var någonstans kan jag lämna min förorenade jord?

Kiruna avfallsanläggning/ÅVC tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför kontakt med Ekokem via telefon 019 30 51 00.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.