"rootPage" is not defined.

Vi levererar lokalproducerad och hållbar energi i form av fjärrvärme till dig. I Kiruna skapar vi vår egen värme och en stor del av energin kommer från gruvverksamhetens spillvärme. Tillsammans med brännbart avfall från hushåll och industrier produceras det prisvärd, driftsäker och energismart fjärrvärme. Fjärrvärme tar tillvara på sådant som annars går till spillo.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och pålitlig värmekälla. Vi har levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning i över 30 år och fortsätter med vårt hållbara arbete även i framtiden. I samband med stadsomvandlingen, då stora delar av ledningsnätet och energianläggningar kommer behöva bytas ut, ersätter vi dem med energisystem med den allra senaste tekniken.

Fjärrvärme har en låg investeringskostnad i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Idag är drygt 90 procent av alla fastigheter och en tredjedel av alla villor i Kiruna redan anslutna. Så välj fjärrvärme du också och låt oss värma varandra.

Grön energi är framtiden

Tekniska Verken och LKAB gör en gemensam satsning där gruvindustri och samhälle går hand i hand i en historisk resa mot det gröna samhället. Från 2024 kommer cirka 60 procent av energin i fjärrvärmen komma från återvunnen spillvärme som uppstår i LKAB:s malmförädlingsprocesser. Tillsammans minskar vi utsläppen av CO2 med 40.000 ton!


FRÅGA OSS!