Anslut dig till fjärrvärme

Katt på element

Fjärrvärme är en mycket efterfrågad och omtyckt värmekälla bland Kirunaborna. Här kan du läsa mer om hur du kan ansluta fjärrvärme till din fastighet.

Vilka faktorer avgör var utbyggnad av fjärrvärme sker?

Utbyggnaden av fjärrvärme styrs till stor del av vilken efterfrågan vi har på fjärrvärme i olika områden. Om du är intresserad av att ansluta dig till fjärrvärme kan du lämna in en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något men vi tar hänsyn till dina önskemål i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Beroende på dina förutsättningar kan det vara en väldigt snabb och enkel process samtidigt som det i andra fall kan vara mer komplicerat för dig att få fjärrvärme installerat i ditt hus. Har du idag vattenburen värme är det enklare att installera fjärrvärme. Har du däremot direktverkande el eller någon annan form av uppvärming så kan du behöva konvertera till vattenburet.

Om det finns fjärrvärme i gatan utanför din fastighet?

Då är det inga problem med en anslutning. Du betalar bara för installation av fjärrvärmecentralen.

Om det finns fjärrvärme i området men några hus bort?

Då kan du också få fjärrvärme, men utöver kostnaden för fjärrvärmecentralen tillkommer kostnad för dragning av fjärrvärmerör till ditt hus.

Om det inte finns fjärrvärme i området men många grannar är intresserade?

Då gör vi en inventering av intresset och en kalkyl över beräknad förbrukning och försäljning samt hur mycket fjärrvärmerör som vi skulle behöva investera i. Om vi får ihop tillräckligt många intresserade så att det är möjligt att nå lönsamhet så startas ett projekt och vi lämnar sedan offerter till alla boende i området. Du betalar då för fjärrvärmecentralen samt i vissa fall även för delar av fjärrvärmerören.

Anslutningskostnad

Finns det fjärrvärmeledningar i närheten av din fastighet, har du chans att få fjärrvärme med endast små ingrepp i gatan, trädgården och huset. Hur stort ingreppet blir i just ditt hus beror på vilken typ av uppvärmningssystem du ska byta ut. Anslutningsavgiften beräknas fram för varje enskild fastighet beroende på värmebehov, dimensioner samt längd till befintlig ledning.

Vill du ansluta din fastighet under 2021 är anslutningskostnaden för privatkunder 80 000 kronor under förutsättning att ditt hus ligger högst 20 meter från befintlig fjärrvärmekulvert. För avstånd längre än 20 meter lämnas offert.

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Gäller från 2008-12-01. Avtalsvillkoren hittar du i dokumentlistan.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!