Fördelar med fjärrvärme

Förälder och barn i soffa visar tumme upp

Pålitligt, ekonomiskt, tyst, miljövänligt och underhållsfritt. Fjärrvärme har många fördelar. Vi har sammanfattat tre av de viktigaste. Det handlar om prisvärt, driftsäkert och energismart.

Fjärrvärme är enkelt, bekvämt och krånglar sällan. Tekniken är lättskött och driftsäkerheten hög så du inte behöver oroa dig för plötsliga kallduschar. Med fjärrvärme räcker varmvattnet till hela familjen, även till familjer med tonåringar. Du slipper dessutom oroa dig för kostsamma reparationer.

Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Samtidigt kräver fjärrvärmen minimalt med underhåll, service och reparationer. Du behöver endast en liten och tyst värmeväxlare som sköter sig själv och får plats i garderoben.

Prisvärt

Att ansluta sig till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Eftersom värmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Fjärrvärme bygger på den enkla idén att låta flera värmas av en gemensam värmekälla istället för att var och en håller med sin egen. Enskilda pannor är långt ifrån lika effektiva. Gemensam och effektiv uppvärmning ger prisvärd, energismart och driftsäker fjärrvärme till alla.

Vad påverkar priset?

Fjärrvärmepriserna i Sverige varierar och sätts utifrån lokala förutsättningar. Priset på fjärrvärme påverkas bland annat av bränslekostnader, driftkostnader och skatter men även av hur näten ser ut.

Klimatsmart fjärrvärme

Tekniska Verken och LKAB gör en gemensam satsning där gruvindustri och samhälle går hand i hand i en historisk resa mot det gröna samhället. Från 2024 kommer cirka 70 procent av energin i fjärrvärmen komma från återvunnen spillvärme som uppstår i LKAB:s malmförädlingsprocesser. Tillsammans minskar vi utsläppen av CO2 med 40.000 ton! Det ger oss en driftsäker, klimatneutral och energismart fjärrvärme.

Driftsäkert

Den tekniska utrustningen som används för fjärrvärme håller i många år. Den sköter dessutom sig själv och kräver minimalt med underhåll, service och reparationer. Med fjärrvärme är du uppkopplad på samma energisystem som tusentals andra fastigheter och Kirunabor. Det är tryggt och leveranssäkert.

Tanken räknas

Vår ackumulatortank, den stora gula termosen vid värmeverket i Kiruna, rymmer 20 miljoner liter varmvatten. Den gör det bland annat möjligt för oss att lagra energi och få en stor effektreserv som räcker till ungefär en veckas drift för hela Kirunas fjärrvärmenät. Det ger extra säkerhet vid eventuella driftstörningar, stopp och reparationer. Skulle avbrott inträffa i fjärrvärmeproduktionen kopplas reservanläggningar in.

Energismart

Nästan 80 procent av Kiruna värmeverks förbränning sker med förnyelsebara bränslen. Värmeverkets förbränning sker i huvudsak med brännbart hushållsavfall som kommer till nytta och blir energi och värme. En del av förbränningen består också av miljövänligt biobränsle. I Kirunas värmeverk tas uppemot 90 procent av energin tillvara vilket är oerhört effektivt i jämförelse med många andra alternativ.

Aldrig beroende

Ett fjärrvärmesystem är aldrig beroende av en energikälla. Produktionsmixen kan utvecklas och förbättras med tiden. Bränsle kan bytas ut och ersättas för att ge ännu mer prisvärd, driftsäker och energi- och miljösmart fjärrvärme genom återvinning av nära resurser.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!