Företag och bostadsrättsföreningar

Hus

Ett klokt värmeval för alla fastigheter och företag. Prisvärt, driftsäkert och energismart. Fjärrvärme är det självklara och hållbara valet för dig som företagare.

Fjärrvärme är ett pålitligt, ekonomiskt, tyst, miljövänligt och underhållsfritt värmeval för alla slags bostäder och lokaler. Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Samtidigt kräver fjärrvärmen minimalt med underhåll, service och reparationer. Ingen förbränning eller panna behövs, endast en liten och tyst värmeväxlare som sköter sig själv. Eftersom fjärrvärme är ett så omtyckt uppvärmningsalternativ höjer en installation sannolikt fastighetens attraktionsvärde. Fjärrvärme är helt enkelt en bra investering.

Fjärrvärme till företag och bostadsrättsföreningar

Om du är intresserad av fjärrvärme och vill veta om fastigheten kan anslutas till fjärrvärmenätet är du välkommen att kontakta vår kundservice. Anslutningsavgiften beräknas fram för varje enskild fastighet beroende på värmebehov, dimensioner samt längd till befintlig ledning.

För näringskunder, alltså större fastigheter, bestäms anslutningsavgiften utifrån kalkyl för respektive fastighet. Faktorer som påverkar anslutningspriset är fastighetens placering, fjärrvärmenätets kapacitet, beräknad energiförbrukning och annat.

Kontakta kundservice eller skicka ett mejl till anslutfjarrvarme@tvab.kiruna.se om du eller ditt företag vill ansluta till fjärrvärme.

Lokalproducerad värme till lokala företag

Vi på Tekniska Verken strävar efter att göra en energiomställning och arbetar för att inom några år bli klimatneutrala och ha en hållbar energiproduktion. Vårt unika samarbete med LKAB ger oss möjligheter att tillvarata spillvärme från industrin för att producera klimatsmart fjärrvärme. Som en del i arbetet med att bli klimatneutrala kommer vi på sikt att avveckla avfallsförbränningen. Första steget togs 2020 då Tekniska Verken köpte spillvärme från LKAB under sommarmånaderna samtidigt som vi under denna period inte eldade något avfall.

Lokalproducerad värme betyder också lokal service och support, en leverantör som förstår dig och dina behov och som finns nära om det skulle köra ihop sig.

Så går det till

Vi och vår anlitade entreprenör ser till att det blir schaktat fram till fastigheten. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i huset. Beroende på var anslutningen görs så kan arbetsförhållanden, leveranstider och andra faktorer göra att tiden för öppna schakt (gropar) kan bli långa, men vi försöker alltid minimera tiden för detta.

Fler fördelar för företag

Här är några ytterligare fördelar med fjärrvärme för dig som företagskund.

  • Vi har möjlighet att leverera värme under byggnadsskedet vid nybyggen.
  • Du har snart möjlighet att teckna smidigt och heltäckande serviceavtal.
  • Du har möjlighet att nyttja den senaste tekniken med fjärrvärmedrivna och varmvattenanslutna vitvaror.

De senaste allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare hittar du här på vår hemsida, samt på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Dessa avtalsvillkor har den tredje april 2008 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO. Avtalsvillkoren hittar du under Relaterade dokument.

Garanti

Två års garanti gäller från och med godkänd slutbesiktning av fjärrvärmecentralen. För övriga villkor, se gällande allmänna avtalsvillkor.

Senast uppdaterad •