Företag och bostadsrättsföreningar

Hus

Fjärrvärme är det självklara och hållbara valet för företag, bostadsrättsföreningar och andra större fastigheter. Det är ett klimatsmart värmeval för alla.

Fjärrvärme är ett pålitligt, ekonomiskt, tyst, miljövänligt och underhållsfritt värmeval för alla slags bostäder och lokaler. Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Samtidigt kräver fjärrvärmen minimalt med underhåll, service och reparationer. Ingen förbränning eller panna behövs, endast en liten och tyst värmeväxlare som sköter sig själv. Eftersom fjärrvärme är ett så omtyckt uppvärmningsalternativ höjer en installation sannolikt fastighetens attraktionsvärde. Fjärrvärme är helt enkelt en bra investering.

Kontakta oss

Om du är intresserad av fjärrvärme och vill veta om fastigheten kan anslutas till fjärrvärmenätet är du välkommen att kontakta vår kundservice. Anslutningsavgiften beräknas fram för varje enskild fastighet beroende på värmebehov, dimensioner samt längd till befintlig ledning.

För näringskunder, alltså större fastigheter, bestäms anslutningsavgiften utifrån kalkyl för respektive fastighet. Faktorer som påverkar anslutningspriset är fastighetens placering, fjärrvärmenätets kapacitet, beräknad energiförbrukning med mera.

Lokalproducerad värme till lokala företag

I Kiruna skapar vi vår egen värme och en stor del av energin kommer från gruvverksamhetens spillvärme. Tillsammans med brännbart avfall från hushåll och industrier produceras det prisvärd, driftsäker och energismart fjärrvärme.

Tekniska Verken och LKAB gör en gemensam satsning där gruvindustri och samhälle går hand i hand i en historisk resa mot det gröna samhället. Idag kommer 20 procent av energin i fjärrvärmen från återvunnen spillvärme som uppstår i LKAB:s malmförädlingsprocesser. Från 2024 kommer cirka 70 procent av energin i fjärrvärmen komma från återvunnen spillvärme. Tillsammans minskar vi utsläppen av CO2 med 40.000 ton! Det ger oss en driftsäker, klimatneutral och energismart fjärrvärme.

Lokalproducerad värme betyder också lokal service och support, en leverantör som förstår dig och dina behov och som finns nära om det skulle köra ihop sig.

Så går det till

Vi och vår anlitade entreprenör ser till att det blir schaktat fram till fastigheten. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i huset. Beroende på var anslutningen görs så kan arbetsförhållanden, leveranstider och andra faktorer göra att tiden för öppna schakt (gropar) kan bli långa, men vi försöker alltid minimera tiden för detta.

Fler fördelar för företag

Här är några ytterligare fördelar med fjärrvärme för dig som företagskund.

  • Vi har möjlighet att leverera värme under byggnadsskedet vid nybyggen.
  • Du har möjlighet att nyttja den senaste tekniken med fjärrvärmedrivna och varmvattenanslutna vitvaror.

De senaste allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare hittar du i dokumentlistan, samt på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Dessa avtalsvillkor har den tredje april 2008 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO. Avtalsvillkoren hittar du under Relaterade dokument.

Garanti

Två års garanti gäller från och med godkänd slutbesiktning av fjärrvärmecentralen. För övriga villkor, se gällande allmänna avtalsvillkor.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!