Byte av fjärrvärmecentral

Bild

En fjärrvärmecentral beräknas hålla i cirka 20 år och det kan vara mer lönsamt att investera i en ny central istället för att reparera den gamla. Tänk på att se över din fjärrvärmecentral, den håller inte för alltid.

Med en ny och modern fjärrvärmecentral får du lägre flöde, en mindre, tystare och smidigare central. En ny central reagerar snabbare vid temperaturväxlingar utomhus vilket innebär att inomhustemperaturen blir jämnare och mer komfortabel. Effektiviteten och driftsäkerheten ökar samtidigt som du belastar fjärrvärmenätet mindre.

Det kan även vara svårt att få tag i reservdelar till äldre centraler och ett akut byte blir ofta mer kostsamt och kan inträffa när som helst.

Fördelarna med en ny fjärrvärmecentral är många och den viktigaste är nog att man inte behöver oroa sig för att den ska gå sönder, vilket ger dig trygghet i din vardag. De är kvalitetssäkrade och klarar hårt ställda krav på bland annat reglering av tappvarmvatten. Tekniken går framåt och dagens fjärrvärmecentraler är mer effektiva, vilket gör att både värme och varmvattenproduktion i din fastighet optimeras för att fungera bättre.

Vill du byta fjärrvärmecentral?

Fjärrvärmecentralen, liksom andra värmeanläggningar, ägs och sköts av fastighetsägaren. Om du vill byta fjärrvärmecentral kan du anlita Tekniska Verken eller valfri VVS-installatör för bytet.

Om du anlitar Tekniska Verken för bytet av din fjärrvärmecentral är priset 37 500 kronor inklusive moms och ROT-avdrag förutsatt att arbetet sker inom Kiruna C. Fakturering sker efter utförd installation och godkänd slutbesiktning.

Garantitid är två år på levererat material. Om du önskar kan du få ditt fjärrvärmeskåp i en annan färg för att matcha din inredning finns ett flertal olika färger att välja mellan. Standardfärgen är vit. Övriga färger kostar +1 500 kr.

Besiktning utförs efter installationen är klar. Från och med det datum som godkänd besiktning genomförts övertar kunden fjärrvärmecentralen. Det är alltså du som kund som äger fjärrvärmecentralen.

Följande ingår:

  • Fjärrvärmecentral
  • Leverans
  • Installation och injustering av centralen
  • Idrifttagning och montering av fjärrvärmemätare
  • Omhändertagande

Kundens åtagande:

  • Frigörande av arbetsutrymme
  • Eventuella förändringar eller ombyggnationer av befintligt rörsystem
  • Eventuella byggnad- och målningsarbeten
  • Eventuell asbestsanering
  • Städning efter installationens färdigställande, finstädning
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!