Byte av värmeväxlare

Bild

En fjärrvärmecentral beräknas hålla i cirka 20 år och det kan vara mer lönsamt att investera i en ny central istället för att reparera den gamla. Tänk på att se över din fjärrvärmecentral, den håller inte för alltid.

Med en ny och modern fjärrvärmecentral får du lägre flöde, en mindre tystare och smidigare central. En ny central reagerar snabbare vid temperaturväxlingar utomhus vilket innebär att inomhustemperaturen blir jämnare och mer komfortabel. Effektiviteten och driftsäkerheten ökar samtidigt som du belastar fjärrvärmenätet mindre.

Det kan även vara svårt att få tag i reservdelar till äldre centraler och ett akut byte blir ofta mer kostsamt och kan inträffa när som helst.

Fördelarna med en ny fjärrvärmecentral är många och den viktigaste är nog att man inte behöver oroa sig för att den ska gå sönder, vilket ger dig trygghet i din vardag. De är kvalitetssäkrade och klarar hårt ställda krav på bland annat reglering av tappvarmvatten. Tekniken går framåt och dagens fjärrvärmecentraler är mer effektiva, vilket gör att både värme och varmvattenproduktion i din fastighet optimeras för att fungera bättre.

Följande ingår:

  • Fjärrvärmecentral.
  • Leverans.
  • Installation och injustering av centralen.
  • Idrifttagning och montering av fjärrvärmemätare.
  • Omhändertagande.

Kundens åtagande:

  • Frigörande av arbetsutrymme.
  • Eventuella förändringar eller ombyggnationer av befintligt rörsystem.
  • Eventuella byggnad- och målningsarbeten.
  • Eventuell asbestsanering.
  • Städning efter installationens färdigställande, finstädning.

Besiktning utförs efter installationen är klar. Från och med det datum som godkänd besiktning genomförts övertar kunden fjärrvärmecentralen.

Pris för utbyte av fjärrvärmecentral är 33 300 kronor inklusive moms, inom Kiruna C. Fakturering sker efter utförd installation och godkänd slutbesiktning. Möjlighet finns att utnyttja ROT-avdrag.

För utbyte av fjärrvärmecentral i Vittangi är priset 35 630 kronor inklusive moms. I beloppet ingår milersättning.

Garantitid är 2 år på levererat material. Om du önskar kan du få ditt fjärrvärmeskåp i en annan färg för att matcha din inredning finns ett flertal olika färger att välja mellan. Standardfärgen är vit. Övriga färger kostar +1 500 kr.

Om du är intresserad utbyte av fjärrvärmecentral skicka din intresseanmälan till anslutfjarrvarme@tvab.kiruna.se.

Senast uppdaterad •