Så här fungerar fjärrvärme

Vante på element

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige men tittar vi globalt är tekniken ganska unik. Tack vare fjärrvärme kan vi ta tillvara resurser som annars skulle gått till spillo.

Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. I Kiruna värms bostäder, skolor, kyrkan, sjukhus, badhus, Lombia fotbollsplan och många andra lokaler med fjärrvärme.

Smart energiåtervinning

Människor skapar sopor men genom att sortera, återvinna och återanvända sparar vi enorma resurser, energi och pengar. Trots det bränner vi i Sverige sex miljoner ton avfall årligen. Men det görs inte längre i onödan. Förr i tiden blev sopor liggande på hög medan energi och värme skapades med annat bränsle, som olja och kol. Idag är Sverige världsledande på att utvinna energi, värme och el ur avfall som ändå måste tas omhand. Kirunas fjärrvärme blir idag till vid förbränning av främst hushållsavfall från vår egen kommun, närliggande kommuner samt från Norge. Det är en energiåtervinning med många fördelar. Från 2024 kommer 70 procent av Kirunas fjärrvärme utgöras av spillvärme från LKAB, en ännu smartare återvinning.

Hur fjärrvärme fungerar

I värmeverket omvandlas bränslet, exempelvis hushållsavfall, till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem nedgrävt i marken. Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral där två värmeväxlare finns. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Processbild fjärrvärme

Klicka på bilden för att förstora.

Processbild fjärrvärme
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!