"rootPage" is not defined.

Vi levererar lokalproducerad energi i form av fjärrvärme till dig. I Kiruna skapar vi vår egen värme och energi. Det är vårt brännbara avfall från hushåll och industrier som blir prisvärd, driftsäker och energismart fjärrvärme. Fjärrvärme tar tillvara på sådant som annars går till spillo. Lokalproducerad energi, helt enkelt.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och pålitlig värmekälla. Vi har levererat energi med låg miljö- och klimatbelastning i över 30 år och fortsätter med vårt hållbara arbete även i framtiden. I samband med stadsomvandlingen, då stora delar av ledningsnätet och energianläggningar kommer behöva bytas ut, ersätter vi dem med energisystem med den allra senaste tekniken.

Fjärrvärme har en låg investeringskostnad i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. Idag är drygt 90 procent av alla fastigheter och en tredjedel av alla villor i Kiruna redan anslutna. Så välj fjärrvärme du också och låt oss värma varandra.

Energiåtervinning och fjärrvärme

Tekniska Verken strävar efter att kunna göra en energiomställning och arbetar mot att inom några år bli fossilfria och samtidigt verka för en hållbar energiproduktion. Samarbetet med LKAB ger oss möjligheter att tillvarata spillvärme från industrin för att skapa energismart fjärrvärme. Som en del i arbetet med att göra oss klimatneutrala innebär att vi på sikt kommer att avveckla avfallsförbränningen. Sommarmånaderna 2020 var de första där vi köpte spillvärme från LKAB och samtidigt inte eldade något avfall.