Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett pålitligt, ekonomiskt, tyst, miljövänligt och underhållsfritt värmeval för alla slags bostäder och lokaler. Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Samtidigt kräver fjärrvärmen minimalt med underhåll, service och reparationer. Ingen förbränning eller panna behövs, endast en liten och tyst värmeväxlare som sköter sig själv. Eftersom fjärrvärme är ett så omtyckt uppvärmningsalternativ höjer en installation sannolikt fastighetens attraktionsvärde. Fjärrvärme är helt enkelt en bra investering.

Lokalproducerad värme till lokala företag

I Kiruna skapar vi vår egen värme och energi. Brännbart avfall från hushåll och industrier blir till prisvärd, driftsäker och energismart fjärrvärme för villor och lägenheter, för familjer och företag, sjukhus och skolor. Med ett utvecklat energisystem, som fullt ut tar tillvara spillvärmen från LKAB, kommer Kiruna kunna få Sveriges billigaste fjärrvärme. En fjärrvärme som dessutom blir klimatneutral.

Men lokalproducerad värme betyder också lokal service och support, en leverantör som förstår dig och dina behov och som finns nära om det skulle köra ihop sig.

Läs mer om hur du enkelt skaffar fjärrvärme, och varför fjärrvärme från Tekniska Verken är en trygg värmelösning och en bra investering. Prisvärd, driftsäker och energismart uppvärmning, nu och i framtiden.


Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna