Fördelar med fjärrvärme

Här kan du läsa mer om varför fjärrvärme är en bra värmelösning för dig som företagskund. Nu och i framtiden.

Prisvärt

Kostnaden för att ansluta till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. För installation i större fastigheter lämnar Tekniska Verken ett pris i varje enskilt fall. På så sätt kan du alltid jämföra lösningar och veta vad du betalar och betalar för.

I framtiden har vi som mål att kunna erbjuda ett av Sveriges lägsta priser på fjärrvärme. Det kan bli möjligt när gruvindustrins överskott av värmeenergi tas tillvara och blir billig, driftsäker, klimatneutral och energismart fjärrvärme.

Driftsäkert

Fjärrvärme är ett pålitligt, ekonomiskt, tyst, miljövänligt och underhållsfritt värmeval för alla slags bostäder och lokaler. Den tekniska utrustningen som används för fjärrvärme håller i många år. Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Samtidigt kräver fjärrvärmen minimalt med underhåll, service och reparationer. Med fjärrvärme är du uppkopplad på samma energisystem som tusentals andra fastigheter och Kirunabor. Det borgar för leveranssäkerhet.

Tanken räknas

Vår ackumulatortank rymmer 20 miljoner liter varmvatten. Den fungerar som ett stort värmebatteri och gör det bland annat möjligt för oss att lagra energi och få en stor effektreserv som räcker till ungefär en veckas drift för hela Kirunas fjärrvärmenät. Det borgar för extra säkerhet vid eventuella driftstörningar, stopp och reparationer. Skulle avbrott inträffa kopplas reservanläggningar in.

Energismart

Nästan 80 procent av Kiruna värmeverks förbränning sker med förnyelsebara bränslen. Värmeverkets förbränning sker i huvudsak med brännbart hushållsavfall som kommer till nytta och blir energi och värme. En del av förbränningen består också av miljövänligt biobränsle. I Kirunas kraftvärmeverk tas upp mot 90 procent av energin tillvara vilket är oerhört effektivt i jämförelse med många andra alternativ.

Värdefull spillvärme

Vi återvinner även spillvärme från LKAB:s produktion av järnmalmspellets. I dag står LKAB:s spillvärme för ungefär fem procent av Kiruna stads fjärrvärmeproduktion. Energiåtervinning av hushålls- och industriavfall står för 75 procent. Resterande fjärrvärme kommer från flis, torv, el och olja. I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen. När energisystemet är fullt utvecklat kommer hela samhällets behov av fjärrvärme kunna tillgodoses med överskottsenergi från LKAB:s malmförädlingsprocesser. Det nya systemet gör att fossila bränslen för värmeproduktion kan fasas ut helt.

Aldrig beroende

Ett fjärrvärmesystem är aldrig beroende av en energikälla. Produktionsmixen kan utvecklas och förbättras med tiden. Bränsle kan bytas ut och ersättas för att ge ännu mer prisvärd, driftsäker och energi- och miljösmart fjärrvärme genom återvinning av nära resurser.

Värmeverkets förbränning sker i huvudsak med brännbart hushållsavfall som kommer till nytta och blir energi och värme. En del av förbränningen består också av miljövänligt biobränsle. Vi återvinner även spillvärme från LKAB:s produktion av järnmalmspellets. I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen, vilket ger en ännu energismartare fjärrvärme.

Fler fördelar för företag

Här är några ytterligare fördelar med fjärrvärme för dig som företagskund.

  • Vi har möjlighet att leverera värme under byggnadsskedet vid nybyggen.
  • Du har snart möjlighet att teckna smidigt och heltäckande serviceavtal.
  • Du har möjlighet att nyttja den senaste tekniken med fjärrvärmedrivna och varmvattenanslutna vitvaror.

De senaste allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare hittar du här på vår hemsida, samt på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Om du har frågor och funderingar gällande avtal, installation, service, teknik eller något annat så är det bara att du hör av dig till oss.

Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna