Så här funkar fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, men tittar vi globalt är tekniken rätt så unik. Tack vare fjärrvärme kan vi ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade.

Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Förutom bostäder, skolor, sjukhus och andra lokaler värmer en del kommuner badhus och simbassänger, men även fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar under vintern för att hålla dem isfria.

Smart energiåtervinning

Människor skapar sopor. Genom att sortera, återvinna och återanvända sparar vi enorma resurser, energi och pengar. Trots det bränner vi i Sverige sex miljoner ton avfall årligen. Men det görs inte längre i onödan. Förr i tiden blev sopor liggande på hög medan energi och värme skapades med annat bränsle, som olja och kol. Idag är Sverige världsledande på att utvinna energi, värme och el ur avfall som ändå måste tas omhand. Kirunas fjärrvärme blir idag till vid förbränning av främst hushållsavfall från Kiruna, närliggande kommuner samt Norge. Det är en energiåtervinning med många fördelar. I framtiden ska Kirunas fjärrvärme dessutom mestadels utgöras av spillvärme från LKAB, en ännu smartare återvinning.

Hur fjärrvärme funkar

I fjärrvärmeverket omvandlas bränslet, exempelvis hushållsavfall, till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem nedgrävt i marken. Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Nyheter

Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

Tekniska Verken säljer begagnad kompressor med lufttank och tork för tryckluft. Märke Atlas Copco.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna

  • Information öppettider under jul- och nyårshelgerna