Gångbanor

Vi jobbar med drift och underhåll av kommunal infrastruktur. Vi sköter allmänna gångbanor där kommunens skyldighet gäller. Det kan handla om att sanda, grusa, ploga och hålla gångbanan ren och framkomlig för Kirunas alla medborgare.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar på samma sätt för gångbanor utanför och i anslutning till fastigheten. Fastighetsägaren ombesörjer exempelvis att snöröja och sanda gångbana utanför fastigheten. Gångbanan ska även vara städad och ren.

Tillsammans håller vi Kirunas gångbanor fina och framkomliga!

Vinter


Vi ansvarar för att sanda, grusa, snöröja och forsla bort snö, sand och grus från allmän gångbana. Gångbanor som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag.

Fastighetsägaren snöröjer och sandar gångbanan utanför fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att forsla bort snö från tomt, portgång, infart, tak eller liknande. För detta hänvisar vi till kommunens snötippar.

På gångbana som kommunen snöröjer svarar kommunen för att föra bort snö samt för sandning och sandupptagning. Gångbana som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag. Detta innebär att fastighetsägarens skyldighet upphör från och med när gångbanorna börjar att användas som snöupplag.

Vänligen respektera parkeringsförbud och datumparkering för att inte hindra snöröjningen. Tänk även på soptunnornas placering vid hämtning i snöfall.

Här kan du läsa om snöröjning i Kiruna kommun, exempelvis prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

Frågor och felanmälningar till oss


Alla frågor och felanmälningar gällande snöröjningen hanteras av Kundservice.

Barmarksrengöring

Fastighetsägaren ska även sopa, ta bort skräp samt föra bort sand från gångbana och övriga utrymmen avsedda för gångtrafik som ligger i anslutning till fastigheten.

Teckna avtal om gångbanerenhållning inom centrumområdet

Fastighetsägare inom centrumområdet har möjlighet att teckna ett avtal där renhållningen av gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten som behövs överlåts till Tekniska Verken.

I avtalet ingår följande:

  • Sopa upp sand
  • Avlägsna snö och is
  • Motverka halka
  • Hålla dagvattenbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr

Avtalet tecknas i en femårsperiod med en uppsägningstid på en månad. TVAB tar ut en avgift per kvadratmeter enligt gällande taxa. Avgiften indexregleras årligen i enlighet med entreprenadindex E:6011.

För mer information eller för att teckna avtal, kontakta kundtjänst på telefon 0980-707 23.

Nyheter

Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

Tekniska Verken säljer begagnad kompressor med lufttank och tork för tryckluft. Märke Atlas Copco.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna

  • Information öppettider under jul- och nyårshelgerna