Vägar

Vi ansvarar för skötsel av gator, vägar, parker och lekparker på uppdrag av Kiruna kommun. I uppdraget ingår allt från beläggningsarbeten och gräsklippning till gatubelysningar och snöröjning.

Efter snöröjningen kommer vårhyvlingen. När vägar och gångbanor har tinat fram sopar vi och tar hand om allt grus och all sand som använts för att bekämpa halka under vintern. När vinter, mörker, kyla och halka kommer åter börjar vi om. Där emellan ser vi till att gator hålls städade, fina och framkomliga.

Fastighetsägarens ansvar

När vi plogar röjs inga infarter. Fastighetsägare inom område med detaljplan ansvarar för renhållning av gångbana och annat utrymme för gångtrafik utanför fastigheten. Skyldigheten gäller där kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar även för att forsla snö från tomt, portgång, infart och tak till kommunens snötippar. Det är förbjudet att placera snötippar på offentlig plats.

Här kan du läsa om snöröjning i Kiruna kommun, exempelvis prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

VinterrenhållningFastighetsägaren ska snöröja och sanda gångbana utanför fastigheten. Snö från tomt, portgång, infart, tak eller liknande som läggs på allmän plats ska genom fastighetsägarens försorg snarast forslas bort. Det är förbjudet att placera snötippar på offentlig plats. Fastighetsägare hänvisas till kommunens snötippar.

BarmarksrengöringFastighetsägaren ska sopa, ta bort skräp och ogräs samt föra bort sand från gångbana och övriga utrymmen avsedda för gångtrafik som ligger i anslutning till fastigheten.

Datumparkering

Det är viktigt att vara uppmärksam på och respektera datumparkering och parkeringsförbud. Reglerna finns till för att möjliggöra snöröjning och hålla Kirunas vägar framkomliga. Ett råd är att även tänka på soptunnornas placering vid hämtning i snöfall.

Här kan du läsa mer om datumparkering och vilka regler som gäller. Tack på förhand för visad hänsyn!

Säkerheten först

När snö och is avlägsnas från exempelvis tak och rännor vidtar vi alltid åtgärder för att förhindra att personer eller egendom kommer till skada, eller att trafiken inte hindras eller störs. Du bör ändå alltid vara uppmärksam. För din egen och dina medmänniskors säkerhet och hälsa.

Frågor och felanmälningar till oss


Alla frågor och felanmälningar gällande snöröjningen hanteras av Kundservice.

Öppet dagtid kl. 07.00-15.45 telefon 0980-707 23
E-post: info@tvab.kiruna.se
Felanmälan övrig tid telefon 0980-707 23

Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna