Renhållning & avfall

Bostäder, företag och industrier. Insamling och transport av hushållsavfall, återvinning av sorterat avfall och hantering av farligt avfall.

Vårt ansvar inom renhållning sträcker sig över många områden i hela vår stora kommunen. Vi jobbar långsiktigt och hållbart och försöker ständigt utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall. För ett attraktivt Kiruna, nu och i framtiden.

Vi strävar efter att ta hand om kirunabornas avfall så effektivt som möjligt, både för vår gemensamma miljö och för din ekonomi. Allt hushållsavfall som uppkommer faller in under det kommunala insamlingsansvaret och hanteras av oss.

Behöver du hjälp med hushållsavfall eller övrigt avfall? Har du frågor, fundering eller synpunkter? Kontakta gärna kundservice!

Ditt ansvar som företagare

Som företagare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar för att din avfallshantering följer gällande lagar och regler. Hushållsavfall som faller in under det kommunala insamlingsansvaret och hanteras av oss. Du kan däremot själv välja vem som ska transportera och behandla ditt övriga avfall, under förutsättning att de har gällande tillstånd för sin verksamhet.

Avfall

Allt avfall som uppkommer måste sorteras i olika fraktioner. Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och behandlas separat. Som ett komplement till tömning av hushållsavfall kan verksamheter och företag beställa flera olika kärl för att sortera sitt avfall och därmed påverka att det återvinns.

Alla tillstånd som krävs

Vi har alla tillstånd som krävs för att hantera de transporter som ni beställer, exempelvis certifierat miljöledningssystem enligt standard ISO 14001:2004. Vi transporterar ert avfall säkert och garanterar att avfallet energiåtervinns på bästa sätt. Miljöriktigt och smart, långsiktigt och hållbart. Det är en garanti som även du kan ge dina kunder.

Vi tar gärna emot och hanterar ditt avfall. Kontakta oss så hjälper vi dig.


Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna