Avfallsanläggning och ÅVC

Kiruna Avfallsanläggning

Allt avfall som lämnas in på Kiruna avfallsanläggning tas om hand på ett miljöriktigt sätt, långsiktigt och hållbart för framtidens Kiruna. Det brännbara avfallet som lämnas in krossas för att sedan transporteras till värmeverket för förbränning. Material som kan återvinnas transporteras till anläggningar för bearbetning, restavfallet som inte kan brännas eller återvinnas kallas deponirest.

Farligt avfall till Miljöavdelningen

Allt farligt avfall ska lämnas till Miljöavdelningen på värmeverkets område. Miljöavdelningen tar emot samt hämtar farligt avfall från företag. Farligt avfall får inte lämnas på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun.

Allt avfall som uppkommer ska sorteras i olika fraktioner. Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och ska behandlas separat.

Vilka krav vi ställer på avfall som levereras till Kiruna avfallsanläggning och vad som får ingå i de olika avfallsfraktionerna brännbart, metall, deponi, asbest och blandat avfall, kan du läsa om i vår sorteringsguide för företag.

Öppettider Miljöavdelningen

 • Torsdagar kl. 7-11 och 12-14

För hämtning av farligt avfall, kontakta kundservice.

Öppettider för företag på Kiruna Avfallsanläggning

Nedan hittar du öppettider för vår avfallsanläggning och återvinningscentral. Öppettiderna kan ändras vid storhelger och röda dagar. Här hittar du de dagar där öppettiderna avviker. 

Kiruna avfallsanläggning (Kiruna ÅVC):

 • Måndag – torsdag kl 07.00-15.45
 • Fredag kl 07.00-15.30

Vittangi ÅVC

 • 1 oktober till 30 april
  Onsdagar jämna veckor kl. 14.00-19.00
 • 1 maj till 30 september
  Onsdagar varje vecka kl. 12.00-19.00

Nyheter

Ny spårkarta för Matojärviområdet 2020

Nu finns en ny spårkarta för Matojärvi-området med åkriktningar och anslutningsspår till hundspåret och jägarspåret.

Läs mer
 • Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

 • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

 • Extrem halka i Kiruna