Förorenade jordar

Behöver du bli av med förorenad jord?
 Tekniska Verken i Kiruna har ett samarbetsavtal med EKOKEM som är ledande i Sverige på att omhänderta förorenade massor och farligt avfall.

Samarbetet utvecklar Kiruna avfallsanläggning till att kunna ta emot bland annat förorenade jordar som upptäcks under stadsomvandlingsprocesserna i Kiruna och Malmberget, men även förorenade massor från andra delar av regionen ska kunna tas emot.

När byggnader och områden rivs så uppstår ofta problem med förorenade massor. Det kan exempelvis handla om oljeläckage som spridit sig i marken. Ofta blir det stora mängder jord som måste fraktas bort för behandling. Att ta hand om de förorenade jordarna på ett säkert sätt är en viktig del i miljöarbetet för framtidens Kiruna.

Kiruna avfallsanläggning/ÅVC tar inte emot förorenad jord utan en särskild godsdeklaration för farligt avfall. Ta därför kontakt med Ekokem via telefon 019 30 51 00 eller ring Tekniska Verkens kundservice.

Nyheter

Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

Tekniska Verken säljer begagnad kompressor med lufttank och tork för tryckluft. Märke Atlas Copco.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna

  • Information öppettider under jul- och nyårshelgerna