Hushållsavfall

Vi hanterar allt hushållsavfall som faller in under det kommunala insamlingsansvaret. Vi har lång erfarenhet och tänker på framtiden. Allt inlämnat avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Långsiktigt, smart och hållbart. Det handlar om erfarenhet, kompetens och ansvar.

Tekniska Verken samlar in hushållsavfall från alla hushåll i Kiruna kommun. Avfall från skolor, förskolor, omsorgsboenden, restauranger, hotell och företag räknas också som hushållsavfall.

Bostads- och hyresrätt

Vi erbjuder en smidig och miljösäker totallösning av ert avfall. Det omfattar allt från hämtning av kärl med hushållsavfall till återvinningsfraktioner.

Vi hjälper till att anpassa kärlmängd och kärlstorlek till er fastighet. Ni kan också få en fastighetsnära återvinning. Det innebär att ni kan beställa olika kärl för exempelvis papper, wellpapp, plast, tidningar, metall och annat avfall som ska sorteras. Då kan hyresgästerna bidra till återvinning genom att sortera sitt avfall i de olika behållarna som placeras i soprum eller i anslutning till fastigheten. Mer sortering kan bidra till bättre avfallshantering, mer återvinning, effektivare fjärrvärme och lägre renhållningstaxa för alla.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att hyresgästerna, eller de som är verksamma i fastigheten, har en fungerande sophämtning. Fastighetsägaren är även skyldig att informera om bestämmelserna i renhållningsföreskrifterna och är betalningsskyldig gentemot Tekniska Verken i Kiruna AB.

Vill du som fastighetsägare ha hjälp med hushållsavfall eller övrigt avfall? Har du frågor, fundering eller synpunkter? Kontakta gärna kundservice!

Företag

Som företagare eller verksamhetsutövare har du ansvar för att din avfallshantering följer gällande lagar och regler. Hushållsavfall som uppkommer faller in under det kommunala insamlingsansvaret och hanteras av oss.

Vi hjälper till att anpassa kärlmängd och kärlstorlek till er verksamhet. Som ett komplement till tömning av hushållsavfall kan verksamheter och företag beställa flera olika kärl för att sortera sitt avfall och påverka att det återvinns.

Vi kan erbjuda en rad av lösningar när det kommer till hantering av avfall av olika slag. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nyheter

Anbudsförsäljning kompressor med tank och lufttork

Tekniska Verken säljer begagnad kompressor med lufttank och tork för tryckluft. Märke Atlas Copco.

Läs mer
  • Anbudsförsäljning billyft 4 ton

  • Extrem halka i Kiruna

  • Information öppettider under jul- och nyårshelgerna