Avgifter, priser och taxor

Spargris

Tekniska Verken ansvarar på uppdrag av Kiruna Kommun för drift och underhåll av våra fritidsanläggningar, motionsspår med mera. Luossabacken, rullskidbanan och vissa preparerade skidspår är avgiftsbelagda. Avgift ska erläggas vid nyttjande.

Senast uppdaterad •