Landsbygdens uteanläggningar

Motionärer

Med hjälp av föreningar, entreprenörer och fantastiska ideella insatser kan kommunen tillhandahålla utomhusanläggningar i flertalet byar runt om i Kiruna kommun.

Elljusspår

Abisko (3,6 km ), Idivuoma (4,0 km ), Jukkasjärvi (2,7 km), Karesuando (2,0 km), Kuoksu (2,2 km), Kuttainen (3,2 km), Lannavaara (3,4 km), Masugnsbyn (2,5 km), Saivomuotka (2,1 km), Ö Soppero (2,4 km), Svappavaara (3,2 km) och Vittangi (3,8 km).

Motionsspår

Kaalasjärvi, Kurravaara, Lainio, Paksuniemi, Parakka, Piilijärvi och Sudjavaara.

Isplaner med rink

Idivuoma, Jukkasjärvi, Kuttainen, Mertajärvi och Vittangi.

Isplaner utan rink

Svappavaara. Finns även en spontanidrottsplats i anslutning till ispalnen.

Bollplaner grus/jord

Idivuoma, Jukkasjärvi, Karesuando, Kuttainen, Lainio, Parakka, Saivomuotka, Vittangi, Svappavaara, Vivungi och Övre Soppero.

Bollplaner gräs

Kuttainen, Svappavaara, Vittangi samt Masugnsbyn (ej i bruk).

Senast uppdaterad •