Rullskidbanan

Rullskidbana i Kiruna

Rullskidbanan är totalt 5,1 km lång och bjuder på varierad åkning. Banan börjar vid Matojärvi idrottsplats och går en slinga runt området för att sedan komma tillbaka till idrottsplatsen.

Rullskidbanan är avgiftsbelagd och har två olika spårlängder; 2,5 km och 5,1 km. Det längre spåret är mer fysiskt och kräver god kunskap eftersom det är brant utförbacke vilket medför höga farter.

Rullskidbanan är avgiftsbelagd

Du behöver antingen dags- eller säsongskort för att vistas på banan. Avgift ska erläggas vid nyttjande av banan och alla som nyttjar banan ska kunna visa upp en giltig biljett vid kontroll. Efter biljettköp får du ett kvitto per e-post som du kan skriva ut eller visa upp via din mobiltelefon.

Barn och ungdomar under 20 år åker gratis.

Regler för allas säkerhet

 • Banan är avsedd för rullskidor och inlines.
 • Löpare/fotgängare hänvisas till den grusade ytan bredvid asfaltbanan gå/löp helst mot färdriktningen för att upptäcka rullskidåkare.
 • Följ vägvisning för att undvika olyckor eftersom banan bitvis har dubbla åkriktningar.
 • Om du åker långsamt, håll till höger på banan.
 • Stanna inte på skymda platser eller i kurvor.
 • Lämna inte skidor eller stavar i körfältet.
 • Åk med respekt för din egen och andras säkerhet. Åkning sker på egen risk!
 • Använd hjälm.
 • Hjälp gärna till att hålla banan ren från grus och övrigt som kan vara en fara för åkare.
 • Var försiktig om du som fotgängare/löpare ska korsa banan.
 • Hundar ska vara kopplade i området.
Senast uppdaterad •