Belysning

Lyktstolpe

Tekniska Verken ansvarar för den kommunala gatubelysningen i Kiruna kommun. Det innefattar idag närmare 7000 ljuspunkter. Att ansvara för Kirunas gatubelysning är ett ständigt pågående arbete. Varje höst sker exempelvis en genomgång av belysningen och trasiga lampor byts ut.

Vem tänder och släcker?

Ett skymmningsrelä styr när lampor tänds och släcks. Det innebär att lamporna tänds och släcks automatiskt efter hur mörkt det är ute från mitten av augusti till början av maj. Det är ett system som sparar energi.

Nytt ljus på tillvaron

Arbetet med att sänka energiförbrukningen pågår. Vi byter bland annat alla gamla kvicksilverlampor till en energieffektivare och miljövänligare gatubelysning med LED-teknik. Hållbart och energismart.

Skadegörelse

Tyvärr utsätts gatubelysningen för omfattande skadegörelse. Detta resulterar i höga reparationskostnader, men det kan även innebära fara för människors liv. En trasig stolplucka som blottar strömförande ledningar är en livsfara.

För att åtgärda skadegörelsen krävs årligen stora summor mellan 100 000 och 200 000 kronor. Det är pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt.

All skadegörelse polisanmäls!

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!